Din leverandør av transport i hele Agder.

Om oss


Vi frakter masser for deg i hele Agder

I samarbeid med Agder Massemottak leverer vi alle typer masser og tar i mot rene masser til deponi.

Kontakt oss


Ring Olav Lien på 91 54 73 15
eller send epost på olav@agdermassetransport.no